TOP Vône

naša cena 3,80 €
skladom
naša cena 3,80 €
skladom
naša cena 3,80 €
skladom

Kontakty

Voňavý office - caro-vone.sk
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina
tel: +421 949 473 082
info@caro-vone.sk
IČO:46007849
IČ DPH:SK1072252467

Anketa

Boli ste spokojný s vôňami California Scents?

Veľmi spokojný. 73% Príjemne prekvapili. 22% Čakal som viac. 3% Bol som nespokojný. 2%


» Ochrana osobných údajov
Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Pri práci s osobnými údajmy sa zaväzujeme riadiť zákonom č 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov.

 

1. Spoločnosť Ing.Michal Bičanovský, prevádzkovateľ internetového obchodu www.caro-vone.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.

2. Pred nakupovaním v obchode je možné sa registrovať Registrácia je dobrovoľná a slúži pre kupujúceho na ako možnosť sledovať stav svojej objednávky. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • Vaša e-mailová adresa (slúži na  komunikáciu s Vami)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami a tiež pre dopravcov aby Vás mohli kontaktovať pri odovzdaní zásielky)
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete ak ste registrovali kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie Prihlásenie.

3. Ak sa kupujúci na stránkach prevádzkovatela registroval po prihlásení do eshopu môžete svoje osobné údaje editovať či mazať. V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť stačí poslať e-mail na info@caro-vone.sk

4. Všetky informácie v eshope www.caro-vone.sk sú dostupné bez zadávania akýchkoľvek údajov. Ide napr. o  obchodné podmienky, popisy produktov, fotografie, informácie a doprave a platbe .... . Pre realizáciu objednávky  a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje ktoré získame s Vaším súhlasom pri Vašej registrácii alebo nákupe.

5. Kupujúci, odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky berie na vedomie, že predávajúci uzavretím zmluvy získal osobné údaje o kupujúcom, a to: meno, priezvisko, adresa trvalého, prípadne prechodného bydliska, ak sú zhodné s adresou pre doručenie tovaru alebo miesto podnikania, ktoré tiež môže byť zhodné s trvalým bydliskom či prechodným bydliskom, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, prípadne aj číslo bankového účtu. Kupujúci berie na vedomie, že účelom spracúvania jeho osobných údajov predávajúcim je zabezpečenie splnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

6. Vaše objednávky sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaistenu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a taktiež slúžia i k vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

7. Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

8. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie).Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

9. Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

10. Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

11. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho taktiež za účelom plnenia prípadných povinností podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

12. Kupujúci výslovne súhlasí s tým, aby predávajúci aj po ukončení zmluvy ďalej viedol vo svojom informačnom systéme osobné údaje kupujúceho na dobu 2 rokov, a to pre prípad ďalšieho uzavretia zmluvy, aby kupujúci mohol byť predávajúcim identifikovaný ako stály zákazník, a aby predávajúci, v prípade že bude ponúkať zvýhodnené podmienky predaja tovaru, tieto mohol kupujúcemu ponúknuť.

13. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

YWEyZjc1Nj